Luokitellaanko pelaaminen urheiluksi?

Tämä asia on ollut suuren keskustelun aiheena, sillä vaikka ammattimaisen käyttäytymisen lisääntyminen onkin johtanut siihen, että sitä voidaan tietyllä tapaa pitää urheiluna, ei se kuitenkaan sovi perinteiseen käsitykseen urheilusta. Suosio ei ole kuitenkaan ainut syy, miksi sitä kutsutaan urheiluksi, sillä huolellinen suunnittelu, täydellinen ajoittaminen ja taitoja vaativa toteutus on kaikella järjellä mietittynä urheilullista suoritusta, eikä ulkona olemista tai fyysistä suoritusta vaadita kaikilta muiltakaan urheilulajeilta. Tätä voidaan verrata shakin pelaamiseen ja se on tavallaan urheilua mielelle. Laji onkin parhaillaan käymässä läpi murrosvaihetta, jossa muiden urheilulle omistautuneiden liittojen kanssa keskustellaan siitä, kuinka lajille saadaan tunnistusta ja luotua säädökset, mitä ylläpitää ja valvoa. Samalla tietenkin halutaan saada tietty status maailmanlaajuisesti.

Tämä onkin parhaillaan käynnissä oleva prosessi ja vuonna 2016 Ranskassa alettiin työskentelemään asian parissa, kun taas vuonna 2017 Filippiinit aloittivat asian tarkastelun. Aasiassa laji on jo edennyt pidemmälle ja ensimmäiset mitalli palkinnot on annettu. Samoin laji lasketaan jo Aasian sisä- ja itsepuolustus lajien liitton, viralliseksi lajiksi.

Vuoden 2024 kesäolympialaisten komitea Pariisissa keskustelee myös mahdollisuudesta sisällyttää jollain tavalla elektroninen urheilu ohjelmistoon. Tämän nähdään luovan helpon sillan uudemman sukupolven puolelle, joka on parhaillaan jättäytymästä olympialaisten katsomisesta kokonaan pois. Tässä on kuitenkin muutama ongelma, sillä esimerkiksi väkivaltaisia pelejä ei voida näyttää kokonaisuudessaan. Samalla ongelman muodostaa se, ettei urheilulle ole yhtä suurta valvovaa organisaatiota, mikä ylläpitäisi sen tasoa ja vahvistaisi sääntöjen seuraamista. Lopputuloksena päädyttiinkin siihen, että mikäli elektroninen urheilu pystyy pysymään olympialaisten pitämässä hengessä ja sitoutumaan tämän sääntöihin, voidaan sitä harkita osaksi tapahtumaa. Pelaajien nähdään harjoittelevan ja valmistuvan turnauksiin samalla intensiivisyydellä, kuin muidenkin urheilijoiden, vaikkakin suoritus ei välttämättä ole samalla tavalla fyysistä.

Tulevaisuus tulee näyttämään, minkä nimikkeen tämä harrastus tulee saamaan ja kasvaako elektronisesta urheilusta laajalti tunnistettu urheilulaji, vai onko se vielä liian kaukana urheilun perinteisistä muodoista.